"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."                                               L.N. Tolstoj

www.projectonlinepractice.com - registrované Výsledek obrázku pro e-learning

https://studovna.onlinejazyky.cz/ - výzva 57

www.matika.in - procvičování Hejného matematiky

www.gramar.in - procvičování češtiny

Aktuality

7.6 Future time clauses - Aj 8.ročník

1.6 Health problems - Aj 7.ročník

1.6 Sholud X Shouldn´t - Aj 7.ročník

1.6 First Conditional - Aj 8.ročník

2.5 Phrasal verbs - Aj 9.ročník

26.4 Passive Voice - Aj 8.ročník

25.4 Goniometrické funkce - M 9.ročník

25.4 Present perfect - Aj 7.ročník

19.4 Our Environment - Aj 8.ročník

5.4 Future Arrangements - Aj 7.ročník

5.4 Robin Hood - Aj 8.ročník

28.3 Polite requests - Aj 8.ročník

23.3 Násobení lomených výrazů - M 9.ročník

23.3 Indefinite pronouns - Aj 7.ročník

22.3 Asking the way - Aj 7.ročník

16.3 Indické násobení - M 6.ročník

15.3 Adjectives - ed or -ing Aj  8.ročník

14.3 The with place names - Aj 7.ročník

13.3 Sčítání lomených výrazů - M 9.ročník

2.3 Rozšiřování lomených výrazů - M 9.ročník

28.2 Verb + Gerund or Infinitive - Aj 8.ročník

28.2 Warning and safety signs - Aj 9.ročník

27.2 Zlomky - M 6.ročník

27.2 Krácení lomených výrazů - M 9.ročník

21.2 Smysl lomeného výrazu - M 9.ročník

21.2 Lomené výrazy - úvod - M 9.ročník

21.2 London - Aj 7.ročník

8.2 Agreeing - Aj 8.ročník

8.2 Second Conditional - Aj 9.ročník

2.2 At the doctor´s - Problems, treatment - Aj 8.ročník

1.2 Jehlany - síť + povrch těles - M 9.ročník