Webnode

"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."     L.N. Tolstoj

Aktuality

2.6. Must X Mustn´t - Aj 7.ročník

2.6. Množiny bodů daných vlastností - M 8.ročník

31.5. Time clauses - Aj 8.ročník

25.5. First conditional - Aj 8.ročník

25.5. Should X Shouldn´t - Giving advice - Aj 7.ročník

24.5. Vyjádření neznámé ze vzorce - M 8.ročník

23.5. Health problems  - Aj 7.ročník

23.5. To be going to do something - Aj 6.ročník

23.5. Slovní úlohy o směsích - M 8.ročník

23.5. Slovní úlohy o práci - M 8.ročník

22.5. TV programmes - Aj 6.ročník

19.5. Pojištění - Fg 9.ročník

18.5. Slovní úlohy o pohybu - M 8.ročník

3.5. Slovní úlohy řešené rovnicí - M 8.ročník

3.5. Similes - Aj 6.ročník

1.5. Present perfect - question - Aj 7.ročník

1.5. Lineární rovnice se zlomky - M 8.ročník

29.4. Velikost úhlu - M 5.ročník

24.4. Lineární rovnice se závorkami - M 8.ročník

22.4. Weather - Aj 6.ročník

21.4. Adjectives - Aj 6.ročník

21.4. Osobní bankrot - Fg 9.ročník

18.4. Present perfect tense - Aj 7.ročník

12.4. Passive voice - Aj 8.ročník

12.4. Rovnost, rovnice - M 8.ročník

12.4. How ...? - Questions - Aj 6.ročník

10.4. Future arrangements - Aj 7.ročník

5.4. Environment - Aj 8.ročník