Webnode

"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."     L.N. Tolstoj

Aktuality

20.9. Present Continuous Tense revision - Aj 7.ročník

20.9. Will  X  Going to - Aj 8.ročník

20.9. Lineární rovnice - M 9.ročník

10.9. Konstrukce rovnoběžníků - M 9.ročník

10.9. Possessive Case - Aj 9.ročník

8.9. Singular X Plural - Aj 9.ročník

8.9. Konstrukce čtyřúhelníků - M 9.ročník

7.9. Konstrukce trojúhelníků - M 9.ročník

6.9. Present Simple Tense revision - Aj 6. a 7. ročník

6.9. Konstrukční úlohy - M 9.ročník