"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."                                               L.N. Tolstoj

www.projectonlinepractice.com - registrované Výsledek obrázku pro e-learning

https://studovna.onlinejazyky.cz/ - výzva 57

www.matika.in - procvičování Hejného matematiky

www.gramar.in - procvičování češtiny

Aktuality

21.2 Smysl lomeného výrazu - M 9.ročník

21.2 Lomené výrazy - úvod - M 9.ročník

21.2 London - Aj 7.ročník

8.2 Agreeing - Aj 8.ročník

8.2 Second Conditional - Aj 9.ročník

2.2 At the doctor´s - Problems, treatment - Aj 8.ročník

1.2 Jehlany - síť + povrch těles - M 9.ročník

27.1 Využití podobnosti - M 9.ročník

26.1 Healthy eating - Aj 8.ročník

23.1 U.S. System of education - Aj 9.ročník

15.1 Relative clauses - Aj 8.ročník

13.1 Podobnost trojúhelníků - M 9.ročník

12.1  Past Simple X Past Continuous - Aj 7.ročník

11.1 Natural disasters - Aj 7.ročník

11.1 Time prepositions - Aj 9.ročník

10.1 You and your body - Aj 8.ročník

5.1 Podobnost - úvod - M 9.ročník

4.1  Past Continuous Tense - Aj 7.ročník

4.1  Součtové trojúhelníky - M 6.ročník

8.12 First conditional - Aj 9.ročník

7.12 Soustava rovnic - grafická metoda - M 9.ročník

24.11 Lineární funkce - graf, vlastnosti - M 9.ročník

23.11 Future simple - Aj 7.ročník

21.11 Šipkové grafy - M 6.ročník

15.11 Lineární funkce - přímá úměrnost - M 9.ročník

11.11 Lineární funkce - úvod - M 9.ročník

10.11 Intervaly - M 9.ročník

2.11 Had to X Didn´t have to - Aj 8.ročník

2.11  Could X Couldn´t - Aj 8.ročník