"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."     L.N. Tolstoj

Aktuality

15.1. Relative clauses - Aj 8.ročník

13.1 Podobnost trojúhelníků - M 9.ročník

12.1  Past Simple X Past Continuous - Aj 7.ročník

11.1 Natural disasters - Aj 7.ročník

11.1 Time prepositions - Aj 9.ročník

10.1 You and your body - Aj 8.ročník

5.1 Podobnost - úvod - M 9.ročník

4.1  Past Continuous Tense - Aj 7.ročník

4.1  Součtové trojúhelníky - M 6.ročník

8.12 First conditional - Aj 9.ročník

7.12 Soustava rovnic - grafická metoda - M 9.ročník

24.11 Lineární funkce - graf, vlastnosti - M 9.ročník

23.11 Future simple - Aj 7.ročník

21.11 Šipkové grafy - M 6.ročník

15.11 Lineární funkce - přímá úměrnost - M 9.ročník

11.11 Lineární funkce - úvod - M 9.ročník

10.11 Intervaly - M 9.ročník

2.11 Had to X Didn´t have to - Aj 8.ročník

2.11  Could X Couldn´t - Aj 8.ročník