Webnode

"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."     L.N. Tolstoj

Aktuality

19.10 Family - Aj 7.ročník

19.10 Too X Enough - Aj 8.ročník

17.10 Slovní úlohy na soustavy rovnic - M 9.ročník

14.10 Bullying - Aj 9. ročník

12.10 Clothes - Aj 8.ročník

11.10 Used to X Didn´t Used to - Aj 8.ročník

10.10 Past Simple revision - Aj 7.ročník

4.10  Soustava 2 rovnic - sčítací m. - M 9. ročník

4.10  Past Simple X Past Continuous - Aj 8.ročník

4.10  Past Continuous revision - Aj 8.ročník

28.9  Past Simple To BE - Aj 7.ročník

28.9  Soustava 2 rovnic - dosazovací m. - M 9.ročník

20.9  Present Continuous Tense revision - Aj 7.ročník

20.9  Will  X  Going to - Aj 8.ročník

20.9  Lineární rovnice - M 9.ročník

10.9  Konstrukce rovnoběžníků - M 9.ročník

10.9  Possessive Case - Aj 9.ročník

8.9. Singular X Plural - Aj 9.ročník

8.9. Konstrukce čtyřúhelníků - M 9.ročník

7.9. Konstrukce trojúhelníků - M 9.ročník

6.9. Present Simple Tense revision - Aj 6. a 7. ročník

6.9. Konstrukční úlohy - M 9.ročník