Present Simple Tense - přítomný čas prostý - záporná věta

23.03.2013 00:29

Negative form

I
you             DO NOT = DON´T /don't/ WORK
we
they

he/she/it      DOES NOT = DOESN´T /doesn't / WORK

1. She doesn't often go to the cinema. Ona nechodí často do kina.
2. I don't get up early at the weekend. Já nevztávám časně o víkendu.
3. They don't speak English very well Oni nemluví anglicky velmi dobře.

Cvičení

He doesn´t play football - interaktivní cvičení

What do you do after school ? - Interaktivní cvičení

I want to buy my mum a present - interaktivní cvičení

I want to buy my grandma a birthday present - interaktivní cvičení

pohádka - zde

doplň don´t or doesn´t - zde, zde, zde, zde

doplň doesn´t like or don´t like - zde

změň kladnou větu na zápornou - zde