"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."                                               L.N. Tolstoj

třídní stránky 8.A - aktuality

quizlet.com

www.projectonlinepractice.com - registrované Výsledek obrázku pro e-learning

www.matika.in - procvičování Hejného matematiky

www.gramar.in - procvičování češtiny

voanews - the news in English

Aktuality

Bullying - Aj 9.ročník

Likes x dislikes - Aj 9.ročník

Expressing purpose - Aj 9.ročník

Environment - Aj 9.ročník

First Conditional - Aj 8.ročník

Passive voice - Aj 8.ročník