"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."                                               L.N. Tolstoj

třídní stránky 7.A - aktuality

quizlet.com

www.projectonlinepractice.com - registrované Výsledek obrázku pro e-learning

www.matika.in - procvičování Hejného matematiky

www.gramar.in - procvičování češtiny

Aktuality

29.05. Time Clauses - Aj 8.ročník

29.05. Must X Mustn´t - Aj 7.ročník

23.05. Should X Shouldn´t - Aj 7.ročník

21.05. First Conditional - Aj 8.ročník

20.05. Health problems - Aj 7.ročník

30.05. Passive voice - Aj 8.ročník

29.04. Phrasal verbs - Aj 9.ročník

15.04. Present perfect tense - Aj 7.ročník

14.04. Passive voice - Aj 8.ročník

10.04. Enivironment - Aj 8.ročník

1.04. Polite requests - Aj 8.ročník

20.03. Asking the way - Aj 7. ročník

18.03. There´s, there´re ....+-ing - Aj 8.ročník

12.03. The skydiver - Aj 9.ročník

11.03. Safety signs - Aj 9.ročník

10.03. London - Aj 7.ročník

03.03. Verb patterns - Aj 8.ročník

19.02. Health Problems - Aj 8.ročník

13.02. Second Conditional - Aj 9.ročník

11.02. Might - Aj 8.ročník

25.01. Relative clauses - Aj 8.ročník

16.01. Health and safety - Aj 8.ročník

15.01. Past Continuous Tense - Aj 7.ročník