"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."                                               L.N. Tolstoj

třídní stránky 7.A - aktuality

quizlet.com

www.projectonlinepractice.com - registrované Výsledek obrázku pro e-learning

www.matika.in - procvičování Hejného matematiky

www.gramar.in - procvičování češtiny

Aktuality

16.01. Health and safety - Aj 8.ročník

15.01. Past Continuous Tense - Aj 7.ročník

22.11. Present perfect tense - Aj 8.ročník

19.11. Will for the future - Aj 7.ročník

10.11. Had to X Didn´t have to - Aj 8.ročník

9.11. Could X Couldn´t - Aj 8.ročník

7.11. Too X Enough - Aj 8.ročník

31.10. Halloween - Aj

17.10. Used to - Aj 8.ročník

16.10. Osobní rozpočet - Fg 9.ročník

9.10. Past Continuous revision - Aj 8.ročník

9.10. Vlastnictví - Fg 9.ročník

8.10. Past Simple - revision - Aj 7. a 8.ročník

27.9. Life stages - Aj 7.ročník

24.9. Likes X Dislikes - Aj 9.ročník

24.9. To be going to ... revision  Aj 8.ročník

22.9. Future Simple tense revision - Aj 8.ročník

6.9. Present tenses revision - AJ 7., 8. ročník