"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."                                               L.N. Tolstoj

www.projectonlinepractice.com - registrované Výsledek obrázku pro e-learning

www.matika.in - procvičování Hejného matematiky

www.gramar.in - procvičování češtiny

Aktuality

21.4. Weather - Aj 6.ročník

21.4. Comparatives, superlatives - Aj 6.ročník

6.4. Passive voice - Äj 8.ročník

5.4. Environmental problems - Aj 8.ročník

5.4. How - questions - Aj 6.ročník

7.3. Many X Much, Little X Few - Aj 6.ročník

5.3. Some X Any - Aj 6.ročník

2.3. Adjectives with -ed or -ing - Aj 8.ročník

26.2. Question Forms - Aj 9.ročník

23.2. Countable X Uncountable nouns - Aj 6.ročník

22.2. Food and drinks - Aj 6.ročník

17.2. The skydiver - Aj 9.ročník

15.2. Past Simple revision - Aj 6.ročník

13.2. Verb + Gerund or Infinitive - Aj 8.ročník

2.2. Past Simple - question - Aj 6.ročník

31.1. Past Simple - irregular verbs - Aj 6.ročník

24.1. Agreeing - so, neither - Aj 8.ročník

22.1. Past Simple negative - Aj 6.ročník

22.1. Past Simple regular verbs - Aj 6.ročník

22.1. Second Conditional - Aj 9.ročník

5.1. Relative pronouns - Aj 8.ročník

4.1. You and your body - Aj 8.ročník

4.1. Christmas Carol - Aj 9.ročník

3.1. Irregular verbs - Aj 6.ročník

2.1. Past Simple To be - Aj 6.ročník

4.12. First Conditional - Aj 9.ročník

20.11. Present Conitinuous Tense - Aj 6.ročník

1.11. Daily routines - Aj 6.ročník

1.11.  Adverbs of frequency - Aj 6.ročník

23.10. Present Perfect Tense - Aj 9.ročník

18.10. Could X Couldn´t - Aj 8.ročník

18.10. Present Simple - questions - Aj 6.ročník

11.10. Describing people - Aj 9.ročník

10.10.Too X Enough - Aj 8.ročník

10.10. Dates - Aj 6.ročník

9.10.  Clothes -  Aj 8.ročník

9.10. Present Simple -  negative- Aj 6.ročník

9.10. Bullying - Aj 9.ročník

8.10. Days, Months, Seasons - Aj 6.ročník

8.10. Past tenses revision - Aj 9.ročník

2.10. Present Simple Tense - affirmative  - Aj 6.ročník

21.9. Used to - Aj 7.ročník

20.9. Ordinal numbers - Aj 6.ročník

18.9. Zlomky - M 6.ročník

18.9. Singular X Plural - Aj 9.ročník

14.9. To have got - Aj 6.ročník

11.9. Can  X  Can´t - Aj 6.rořník

8.9. Personal information - Aj 6.ročník

7.9. Family - Aj 6.ročník

7.9. Present tenses - revision - Aj 8 a 9.ročník