"Člověk se podobá zlomku: čitatel vyjadřuje jeho skutečnou hodnotu, jmenovatel naznačuje, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší má hodnotu celý zlomek."                                               L.N. Tolstoj

třídní stránky 7.A - aktuality

quizlet.com

www.projectonlinepractice.com - registrované Výsledek obrázku pro e-learning

www.matika.in - procvičování Hejného matematiky

www.gramar.in - procvičování češtiny

Aktuality

23.05. Should X Shouldn´t - Aj 7.ročník

21.05. First Conditional - Aj 8.ročník

20.05. Health problems - Aj 7.ročník

30.05. Passive voice - Aj 8.ročník

29.04. Phrasal verbs - Aj 9.ročník

15.04. Present perfect tense - Aj 7.ročník

14.04. Passive voice - Aj 8.ročník

10.04. Enivironment - Aj 8.ročník

1.04. Polite requests - Aj 8.ročník

20.03. Asking the way - Aj 7. ročník

18.03. There´s, there´re ....+-ing - Aj 8.ročník

12.03. The skydiver - Aj 9.ročník

11.03. Safety signs - Aj 9.ročník

10.03. London - Aj 7.ročník

03.03. Verb patterns - Aj 8.ročník

19.02. Health Problems - Aj 8.ročník

13.02. Second Conditional - Aj 9.ročník

11.02. Might - Aj 8.ročník

25.01. Relative clauses - Aj 8.ročník

16.01. Health and safety - Aj 8.ročník

15.01. Past Continuous Tense - Aj 7.ročník

22.11. Present perfect tense - Aj 8.ročník

19.11. Will for the future - Aj 7.ročník

10.11. Had to X Didn´t have to - Aj 8.ročník

9.11. Could X Couldn´t - Aj 8.ročník

7.11. Too X Enough - Aj 8.ročník

31.10. Halloween - Aj

17.10. Used to - Aj 8.ročník

16.10. Osobní rozpočet - Fg 9.ročník

9.10. Past Continuous revision - Aj 8.ročník

9.10. Vlastnictví - Fg 9.ročník

8.10. Past Simple - revision - Aj 7. a 8.ročník

27.9. Life stages - Aj 7.ročník

24.9. Likes X Dislikes - Aj 9.ročník

24.9. To be going to ... revision  Aj 8.ročník

22.9. Future Simple tense revision - Aj 8.ročník

6.9. Present tenses revision - AJ 7., 8. ročník