Big - velký X Small - malý

big-small.ppt (638 kB) - prezentce ke stažení

Videa s procvičováním :  The house is big         Biscuit is a small cat