Possessive adjectives - přivlastňovací přídavná jména, zájmena

 

Person

Czech

English

I - já
můj
my
You - ty
Tvůj, váš
your
He - on
jeho
his
She - ona
její
her
It – to, ono
       toho, onoho
its
We - my
            náš
our
They - oni
jejich
their

 Exercises :

 Přiřazuj co k sobě patří

 Doplňuj HIS or HER

 Vyber správnou možnost

 Vyber správnou možnost 2

 Spoj co k sobě patří 1

 Spoj co k sobě patří 2

 Vyber správně

 Doplň správně

 Vyber podle obrázku

 Doplň HIS HER ITS podle obrázku