There is - tam je, There are - tam jsou

Doplň is or are

Doplň there is, nebo there are

Doplň there is, there are

Interactive exercises with presentations :

Where’s the bed?  

In my bedroom there’s a green carpet.

What’s in your room?

Is there a computer in your house?

There's a green carpet.

It's purple and yellow.                 Test

Tato vazba vyjadřuje, že něco nebo někdo existuje nebo se vyskytuje.

V češtině jí odpovídá věta, kdy podmět stojí za tvarem slovesa „být“ (U okna je stůl.).

There is a table in the classroom.

There is a small table in the classroom.

There are five tables in the classroom.

 

Anglická věta začíná slovem „there“, které se do češtiny nepřekládá. Určení místa stojí

zpravidla na konci věty. Při překladu do češtiny je proto třeba začít určením místa.

 
1. affirmative (kladná věta)

There is …..

There are …..

 
2. negative (záporná věta)

There isn’t …….

There aren’t ……

 
3. question (otázka)

Is there ……?

Are there ……?

4. short answer (krátká odpověď)

Yes, there is. No, there isn’t.

Yes, there are. No, there aren’t.