To have got - mít, vlastnit

Sloveso mít  se používá stejně jako v češtině ve významu mít / vlastnit

 • Tvar slovesa by měl na konci mít částici got (viz konec stránky) - I have got, you have got,...
 • Kladná věta

  • Kladnou větu ve významu mít/vlastnit tvoří PODMĚT + sloveso HAVE/HAS + částice GOT (o částici got na konci článku)
  Já mám. I have got. My máme. We have got.
    I've got.   We've got.
  Ty máš. You have got. Vy máte. You have got.
    You've got.   You've got.
  On má. He has got. Oni mají. They have got.
    He's got.   They've got.
  Ona má. She has got.    
    She's got.    
  Ono má. It has got.    
    It's got.    

  Záporná věta

  • Zápornou větu vytvoříme přidáním záporky not za sloveso (ale před got)
  Já nemám. I have not got. My nemáme. We have not got.
  Ty nemáš. You have not got. Vy nemáte. You have not got.
  On nemá. He has not got. Oni nemají. They have not got.
  Ona nemá. She has not got.    
  Ono nemá. It has not got.    
  • Zkrácené formy:
  Já nemám. I haven't got. My nemáme. We haven't got.
  Ty nemáš. You haven't got. Vy nemáte. You haven't got.
  On nemá. He hasn't got. Oni nemají. They haven't got.
  Ona nemá. She hasn't got.    
  Ono nemá. It hasn't got.    

  Jak vytvořit otázku:  E-learning

  • Otázku v angličtině vytváříme otočením slovosledu :
  • (Já) mám. = I have got. Mám (já)? = Have I got?
   • Všimněte si, že v češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME VŽDY !
   • POZOR ! Got zůstává na svém místě, otáčí se pouze pokud je spřažené se slovesem (obvykle pouze v záporu)
  Mám? Have I got? Máme? Have we got?
  Máš? Have you got? Máte? Have you got?
  Má? (ona) has she got? Mají? Have they got?
  Má? (on) Has he hot?    

  Má? (to)

  Has it got?

     

Videa s procvičením :  I´ve got ...

The monster’s got green hair.

My home has got two bedrooms

My mum’s got long hair.

She's got curly black hair.

Has it got big ears ?

Procvičení

1/ kladná věta

Doplň have or has  - interaktivní stránka

Doplň have or has do věty

Vyber have got or has got

Have got or has got - test

Vyber správnou možnost

Doplň správný tvar

To have got - test

Practise to have got

Přeházej do správného pořadí

Doplň text

Doplň text 2

Přeházej slova ve větě

2/ záporná věta

vyber správný tvar

krátká opověď

doplň správný tvar

doplň správný tvar v odpovědi

3/ otázka

doplň spávný tvar

doplň do věty have or has

doplň do vět have or has 2

Has or have - questions