Can you ...? Umíš ...? Můžeš...?

otázka:  CAN + zájmeno + sloveso + ?

odpověď: Yes, I can. Ano, umím. Ano, můžu.

No, I can´t. Ne, neumím, Ne, nemůžu.

Ex: Can I dance ? Umím tancovat ?

Can you play tennis? Umíš/ Umíte hrát tenis ?

Can she play the piano ? Umí hrát (ona) na piáno ?

Can they ride a horse ? Umí (oni) jezdit na koni ?

 

Pozor: U hudebních nástrojů se užívá určitý člen THE !!!

U sportů se určitý člen nepoužívá !!!

Procvič si:

Interactive exercises :

Can you dance ?

Can you spell your name ?

Yes, I can.

Can I give the horse an apple?

What can I give the cows?

Utvoř otázky - zde

Odpověz na otázky podle obrázků - zde

Odpověz na otázky - zde

Song: Can you swim?

Song: Can you jump?

 

Song: Can you jump? + text - zde

 

Can you do it?

 

What can you do? (Real English)