I can, I can´t -   interactive book

CAN AND CAN’ T : KDO + CAN + co dělá

Ex: I CAN WRITE. Umím psát.

I can ride a bike. Umím jezdit na koni.

You can cook. Umíš/ Umíte vařit.

He can drive. On umí řídit.

She can sing. Ona umí zpívat.

It can jump. Ono umí skákat.

We can dance. My umíme tančit.

They can swim. Oni umí plavat.

zápor: KDO + CAN’T/CANNOT/ CAN NOT + co dělal

Ex: I can´t play football. Neumím hrát fotbal.

You cannot speak Spanish. Neumíš španělsky.

She can’t read. Ona neumí číst.

He can’t play the drums. On neumí hrát na bubny.

Procvičuj si:

Interactive exercises:

You start !

I can ride a bike

Can he bounce the ball ?

We can speak English

I can´t swim but I can run

You can do it

Test

Doplň CAN or CAN´T - zde

Přepiš věty do záporu - zde

Doplň - co umí a co neumí podle obrázku - zde

Doplň co umí a neumí podle tabulky Tom a Jerry - zde

Napiš co umí a neumí podle obrázků - zde

Doplňování dle obrázku - zde

Can an elephant jump ? - cvičení a text k písničce zde

I can ...

I can ...

What can you do?

Song : Can you jump + text