Osobní a přivlastňovací zájmena

!!! Přivlastňovací zájmena - přivlastňují někomu něco  t.j. stojí vždy před podmětem!

example-(příklad):  můj otec- my father,                         tvoje knihayour book
                     náš synour son,             Toto je jejich auto.- This is their car.

Osobní anglická zájmena

jednotné číslo množné číslo
I (já) we (my)
you (ty) you (vy)
he, she, it (on, ona, ono) they (oni, ony)

Přivlastňovací anglická zájmena

Ta v angličtině používáme ve chvíli, když chceme nějakou věc, vlastnost či cokoli jiného přivlastnit určité osobě.

jednotné číslo množné číslo
my (můj) our (naše)
your (tvůj) your (vaše)
his, her, its (jeho, její, toho) their (jejich)

 

Procvičení :

1/ Vyber správnou variantu osobního zájmena

2/ Vyber správnou variantu osobního zájmena

3/ Přiřaď

4/ Vyber správnou variantu

Video :

www.youtube.com/watch?v=fgswrY6rgQg

www.youtube.com/watch?v=Hcs3M-XIdFk&feature=related od 1. minuty videa

www.youtube.com/watch?v=ODsUAc8ISwg&feature=related

www.youtube.com/watch?v=0DUIy89u_zI&feature=related