Přítomný čas prostý - Present Simple

Záporná věta

02.02.2014 21:19
do/does + not + infinitive   Simple Present negatives - examples short form I go to school. You go to school. He/She goes to school. We go to school. You go to school. They go to school. I don't go to school. You don't go to...

Kladná věta

02.02.2014 19:32
They have a lot of books. They read a lot. He's eating an ice-cream. He likes ice-cream. přítomný čas prostý se tvoří velmi jednoduše a v kladných oznamovacích větách si musíme dát pouze pozor na 3.os.jdn.č., kdy se ke slovesu přidává koncovka -s nebo -es (po sykavkách -s,...