There is, there are

Grammar.

Tato vazba vyjadřuje, že něco nebo někdo existuje nebo se vyskytuje.

V češtině jí odpovídá věta, kdy podmět stojí za tvarem slovesa „být“ (U okna je stůl.).

There is a table at the door.

There is a small table at the door.

There are five tables at the door.

Anglická věta začíná slovem „there“, které se do češtiny nepřekládá. Určení místa stojí
zpravidla na konci věty. Při překladu do češtiny je proto třeba začít určením místa.
 
1. affirmative (kladná věta)

There is …..        There are …..

 
2. negative (záporná věta)

There isn’t …….   There aren’t ……

 
3. question (otázka)

Is there ……?       Are there ……?

4. short answer (krátká odpověď)

Yes, there is.         No, there isn’t.

Yes, there are.      No, there aren’t.

procvičení :

Where are the sheep?

 

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7690
https://www.eslgo.com/classes/beginner/bedroom.html

www.adelescorner.org/grammar/there_is/thereis.html

www.english-room.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=34

www.kico4u.de/english/uebungen/5klasse/theisare1.htm

childhouse.net/uploads/media/stories/advanced/classroom.swf