What´s the time ? What time is it ?

Interaktivní kniha - zde  Story - zde   Hodiny k výuce - zde

Interactive exercise with videos:

What’s the time?..    It's ten o'clock..      What time do you get up?

I get up and get dressed.    

 

Čas digitálně:

 • 6:25 - six twenty-five
 • 8:05 - eight O-five
 • 9:11 - nine eleven
 • 2:34 - two thirty-four

Čas klasicky:

 • 2:35 - twenty-five to three
 • 11:20 - twenty past eleven
 • 4:18 - eighteen past four
 • 8:51 - nine to nine
 • 2:59 - one to three

When it is 15 minutes past the hour we normally say: a quarter past

 • 7:15 - a quarter past seven

When it is 15 minutes before the hour we normally say: a quarter to

 • 12:45 - a quarter to one

When it is 30 minutes past the hour we normally say: half past

 • 3:30 - half past three (but we can also say three-thirty)

O'clock  - we use o'clock when there are NO minutes.

 • 10:00 - ten o'clock
 • 5:00 - five o'clock
 • 1:00 - one o'clock

Video k procvičení - zde     

Practising:

Doplň Past or To      Vyber kolik je hodin    Spoj - celé hodiny   Doplň    

Přiřaď správný čas        Zastav hodiny ve správný čas - hra      Interaktivní stránka - procvičuj

Vyber správnou možnost       Zahrej si hru        A mouse clock - zahrej si hru

Klikni na správný čas         Klikni na správný čas 2     What´s the time ?

Vyber správný čas    Worksheets - telling the time