I can

(+) affirmative:

I can swim.             Já umím plavat.

He can ski.             On umí lyžovat

(?) question:

Can you ski?            Umíš lyžovat?

answer:

Yes, I can.             Ano, umím.

No, I can´t.           Ne, neumím.

 

I can play the piano.  Já umím hrát na klavír

I can play basketball. Já umím hrát basketbal.

!!!!      u hudebního nástroje je „the“ (the piano, the trumpet..)     !!!!

!!!!       u sportu není  člen ( fotball, hockey..)                       !!!!

Exercises

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/can2.htm

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/can.htm

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1518 - answers

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7223 - what can they do? 1

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5204 - what can they do? 2

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5676 - can, can´t

Video

www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-9960.php

Can you do it? 

What can you do?

What can you do ? 2

Songs

Can you swim

Can an elephant jump?