Dates     

E-LEARNING

                                                                  the fourth of July

Prvním způsobem, jak datum můžeme přečíst: THE + řadová číslovka + OF + měsíc

 


Nezapomínejte ani na člen na začátku ani na předložku OF před měsícem.

Pozor také na psaní velkých písmen u názvů měsíců.

Další příklady:

the twenty-fourth of December

the first of January

the fourteenth of February 

the thirty-first of October

                                                                         July the fourth

Toto je druhý způsob, jak datum číst:                       měsíc + THE + řadová číslovka
 

Opět příklady:

December the twenty-fourth
January the first
February the fourteenth

October the thirty-first 

Datum v psané formě

Datum lze v angličtině zapisovat různým způsobem. Nejčastější jsou následující: 

4 July
4th July
July 4
July 4th

 

Practising:

Listening

How old is he/she ?