Present simple tense

Happy birthday

07.11.2015 15:08
Interactive exercises with videos : Happy Birthday! Can you come to my party? Would you like some birthday cake? Let’s take a photo! Kim makes a carrot cake. Birthday song Test

Adverbs of frequency

19.10.2013 15:18
E-learning - se zvukem         Prezentace Frekvenční příslovce jsou slovíčka, která říkají, jak často se něco děje. Krátká příslovce always (vždycky)  usually (obvykle) often (často) frequently (často) sometimes (někdy) seldom (zřídka) rarely (zřídka kdy) hardly...

Present Simple Tense - závěrečné shrnutí

17.10.2013 19:37
 Prezentace.....Interactive book  Použití přítomného času prostého:                                  Interactive exercises with...

Present Simple Tense - přítomný čas prostý - otázka

17.10.2013 19:29
Grammar sheet             PPT 1          PPT Interactive exercises: Do you write emails?     What do you do after school ?    Reading emails      The world around...

Present Simple Tense - přítomný čas prostý - záporná věta

23.03.2013 00:29
do/does + not + infinitive   Simple Present negatives - examples short form I go to school. You go to school. He/She goes to school. We go to school. You go to school. They go to school. I don't go to school. You don't go to...

Present Simple Tense - přítomý čas prostý - kladná věta

23.03.2013 00:28
MinulostBudoucnost Affirmative (kladné tvary)       E- learning present simple     Čas přítomný prostý (present simple) je v angličtině základním a velice používaným časem. Tento čas je tvořen významovým slovesem v základním tvaru, ke kterému u třetí...