Some X Any      E-learning PDF    E-learning 

prezentace1,  prezentace 2 

Planeta vědomostí: Glasses of forks?    Supermarket Run!    Eating out

What is there today?

Základním pravidlem je, že SOME (nějaký)

se většinou používá v kladných větách

a ANY se většinou používá v záporných větách

a v otázkách.

Toto pravidlo má však své výjimky.

 

Slovíčka SOME a ANY používáme jen u

počitatelných podstatných jmen,

která jsou v množném čísle

(some dogs, any cars, some people)

a u nepočitatelných podstatných jmen

(some money, any water, some beer).

Neurčitost u počitatelných podstatných jmen

v jednotném čísle vyjadřujeme neurčitým členem A/AN.

 •  
 •  
 •  
 •  
 • There is a man in my office.
 • (V mé kanceláři je nějaký muž.)
 • I haven’t got a dog. 
 • (Nemám žádného psa.)
 • Is there a pen on the table? (Je na stole nějaké pero?)

Více o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech naleznete ve článku

POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA

Kladná oznamovací věta

V kladných oznamovacích větách používáme především slovíčko SOME. Při překladu do češtiny slovíčko nějaký můžeme vynechat.

 • There are some flowers in the vase. (Ve váze jsou nějaké květiny.)
 • There’s some water in the jug. (Ve džbánku je nějaká voda.)
 • He’s buying her some flowers. (Právě jí kupuje nějaké květiny.)

POZOR!!!

Pokud použijeme ANY v kladné oznamovací větě, jeho překlad není „nějaký“, ale znamená to „jakýkoli, jakýkoliv„. Toto ANY s tímto významem můžeme použít i u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle.

 • You can watch any film you want. (Můžeš koukat na jakýkoli film chceš.)
 • I like any flowers. (Mám ráda jakékoli květiny.)
 • He eats any kind of fruit. (Jí jakýkoli druh ovoce.)

Záporná věta

V záporné větě má ANY význam „žádný“.

 • There isn’t any butter in the fridge. (V ledničce není žádné máslo.)
 • There aren’t any apples on the table. (Na stole nejsou žádná jablka.)
 • I haven’t got any chocolate. (Nemám žádnou čokoládu.)

Slovíčko ANY můžeme nahradit jiným slůvkem NO. Pozor na to, že v anglické větě nemůžeme použít dva zápory – NO je zápor, tudíž sloveso už nebude v záporu, ale v kladném tvaru.

 • There is no butter in the fridge. = There isn’t any butter in the fridge.
 • There are no apples on the table. = There aren’t any apples on the table.
 • I’ve got no chocolate. = I haven’t got any chocolate.

POZOR!!!

Slovíčko ANY nemůže stát samostatně jako podmět. V tomto případě musíme ANY nahradit záporným NO.

 • No boys left the classroom. (Žádní chlapci neopustili třídu.) – zde nemůžeme použít ANY
 • No money was stolen. (Žádné peníze nebyly ukradeny.) – zde nemůžeme použít ANY
 • No girls came. (Žádné dívky nepřišly.) - zde nemůžeme použít ANY

Otázka

Většinou používáme při tvoření otázky slovíčko ANY.

 • Are there any apples in the bowl? (Jsou v míse nějaká jablka?)
 • Is there any milk in the fridge? (Je v lednici nějaké mléko?)
 • Have you got any money? (Máš nějaké peníze?)

POZOR!!!

Pokud otázkou něco navrhujeme, nabízíme, zveme, prosíme o něco, používáme SOME.

 • Could you lend me some money, please? (Mohl bys mi půjčit nějaké peníze, prosím?)
 • Would you like some sugar? (Chtěl bys cukr?)
 • Can I have some drink? (Můžu dostat nějaký drink?)

Složené tvary

Složené tvary se také řídí stejnými pravidly jako při použití SOME, ANY a NO.

SOMETHING – ANYTHING – NOTHING

 • I bought something yesterday. (Včera jsem něco koupil.)
 • I didn’t buy anything yesterday. = I bought nothing yesterday. (Včera jsem nic nekoupil.)
 • Did you buy anything? (Koupil jsi něco?)

SOMEBODY – ANYBODY – NOBODY (SOMEONE – ANYONE – NO ONE)

 • There was somebody in the car. (V autě někdo byl.)
 • There wasn’t anybody in the car. = There was nobody in the car. (V autě nikdo nebyl.)
 • Was there anybody in the car? (Byl někdo v autě?)

SOMEWHERE – ANYWHERE – NOWHERE

 • I found it somewhere. (Někde jsem to našel.)
 • I didn’t find it anywhere. = I found it nowhere. (Nikde jsem to nenašel.)
 • Did you find it anywhere? (Našel jsi to někde?)

Practising with videos:

I'm making a cake!          What's in the fridge?             Is there any milk?

There aren't any eggs.   At the supermarket.               Let's have a picnic!

Let´s go shopping!         What do we need to buy?     

We went to the supermarket to buy some food.         

I bought some chocolate, eggs and sugar to make a cake.

I went to the market to buy a banana.     

 

Practising:         E-learning with listening

SOME  x  ANY - test

e-learning + test

Choose SOME or ANY

SOME or ANY ?

FOOD, Some x Any

Choose the correct option1 

Choose the correct option2

Fill in SOME or ANY

Fill in A, An, Some, Any

Multiple choice

Some and any in sentences

Choose the right answer

Some any quiz

Fill in sentences

There is/are some/ any