To be - past simple                 Engames

Sloveso být v minulém čase:                          Procvičení:

- was (pro minulý čas v jednotném čísle).                      to be - present and past - video
- were (pro.množné číslo)                                               was or were ?     verb to be - present X past

                                                                                              English exercises - doplň

                                                                                              was or were ?    easy sentences

POZOR:                                                           

i zde platí, že angličtina nemá "tykání" a pro všechna slovesa ve 2. osobě (bez ohledu na to, zda jde o jednotné nebo množné číslo používáme pro minulý čas tvar "were"

Videa s procvičením

1.video I was at home yesterday.        2. video  We were in the garden.

3. video  Yesterday was my birthday. 4.video Yesterday was not a good day! 

Where was the bird?

It was an exciting weekend.

Were you at school yesterday?

Where were you in the afternoon?

Where were you this morning?

Was it a sunny day?

Was it sunny yesterday?

What was the weather like?

Příklady:                                           easy sentences 2   choose the correct option
Kladné věty: 

I was at school. - Byl jsem ve škole.                        We were at work. - Byli jsme v práci.
You were lucky.  - Měl jsi štěstí   ale i: Měli jste štěstí.
She was at home. (Ona) byla doma.                       They were in Germany. - Byli v Německu.
He was in Australia. – (On) byl v Austrálii.
It was cold here. – Byla tu zima.

Záporné věty:

I was not at school. - Nebyl jsem ve škole.   (zkrácený tvar: I wasn't at school.)
She was not at home. (Ona) Nebyla doma. (zkrácený tvar: She wasn't at home.)
He was not in Australia. – (On) Nebyl v Austrálii. (zkrácený tvar: He wasn't in Australia.)
It was not cold there. – Nebyla tam zima. (zkrácený tvar: It wasn't cold there.)
We were not at work. - Nebyli jsme v práci. (zkrácený tvar: You weren't at work.)
You were not lucky.    - Neměl jsi štěstí - ale i: Neměli jste štěstí nebo Neměl jste štěstí.
They were not in Germany. - Nebyli v Německu.

Otázky:

Were you at home? - Byl jsi doma?
Was she happy? – Byla šťastná?
Was it true? – Byla to pravda?
Was the cat black? – Byla ta kočka černá?
Was it cold today? - Byla dnes zima?
Were you cold? - Byla ti zima? nebo také Byla vám zima?
Were they at school? – Byli ve škole?

Otázky s tázacím zájmenem:

Where were you? - Kde jsi byl? nebo Kde jste byl? ale také Kde jste byli?
Where were you born? - Kde ses/jste se narodil/a/i?
What colour was it? - Jakou to mělo barvu?
Who was that?    - Kdo to byl?
When were you here? - Kdys tu byl?

 

Grammar to print,