Must x Mustn´t, Have to X Don´t have to

Teorie zde a zde Prezentace ke stažení - zde

Pool rules - planeta vědomostí

Procvičení - zde

Interaktivní stránka - zde

vyber mustn´t or don´t have to

vyber mustn´t or don´t have to

MUST:

 • modální (pomocné) sloveso, otázku tvoříme přehozením, přidáváme sloveso v základním tvaru (infinitiv bez to)
  I must study. Must you study?
 • nemá vlastní infinitiv, tvar pro minulost ani se nepoužívá v průběhu, má stejný tvar pro všechny osoby
  to must, musted, musting, musts
 • často se používá v instrukcích a pravidlech
 • vyjadřuje povinnost, nutnost, vlastní přesvědčení (obligation, necessity, opinion)
  I must write my mother. – Musím napsat matce.
  I must stop smoking. – Musím přestat kouřit.
 • vyjadřuje jistotu, úsudek, dedukci (certainty, deduction)
  You must be Bob’s sister. – Ty musíš být Bobova sestra.
 • vyjadřuje doporučení (a strong suggestion)
  You must see the film. – Ten film musíš vidět.

MUSTN’T

 • vyjadřuje silný zákaz - nesmíš
  You mustn’t smoke here. – Nesmí se zde kouřit.

NEEDN’T

 • vyjadřuje, že něco není nezbytné - nemusíš
  You needn’t have a passport to travel to UK. – Nemusíš mít pas, abys jel do UK.

HAVE TO

 • vyjadřuje povinnost ovlivněnou okolím - musíš
  Doctor says I have to exercise more. – Doktor říká, že musím více cvičit.
  Does he have to wear a tie at work? – Musí v práci nosit kravatu?
 • You don’t have to clean all rooms. – Nemusíš uklidit všechny pokoje.

Practising with videos

What does the farmer have to do?       She works in a hospital.   

A clown has to wear funny trousers.    I don't have to go to school today. I'm a robot.

She doesn't have to work outside.       I like my job.

Do you have to go to school?              I don't have to work this evening.