PAST CONTINUOUS

Past simple or Past continuous ?

30.01.2013 15:54
ENGAMES Exercise in OUP - zde a zde Vocabulary in OUP - zde Exercise to PROJECT - zde Simple or continuous - zde, zde, zde Interactive exrcises - zde, zde, zde, zde Test - zde Interactive exercises  Planeta vědomosti : What was happening ? .       The lost...

Past Continuous Tense

02.01.2013 00:03
E-learning - zde, test - zde  Engames !!! Minulým časem průběhovým označujeme činnosti, které probíhaly v minulosti. Klademe tak důraz na trvání těchto činností (I was learning all day. – Celý den jsem se učil.). TVAR: minulý tvar slovesa      TO BE + - ING...