Phrasal verbs - frázová slovesa

přehled některých frázových sloves zde

test 1 - zde test 2 - zde test 3 - zde test 4 - zde

Phrasal verbs (frázová slovesa) jsou velmi důležitou součástí slovní zásoby v angličtině. Jsou to kombinace sloves a předložek, popř. příslovcí. Vytváří se tak slova s novým významem. Proč jsou frázová slovesa důležitá, si můžete přečíst v tomto článku

look after –starat se

go for holidays – jet na dovolenou

put on the clothes – obléci se

take care of sb. – starat se

take place – konat se

look for st. – hledat

look at - dívat se na

look up - vyhledat

be looking forward to +ing – těšit se

fill in – vyplnit

be interested in – zajímat se o..

get worse – zhoršit

get ready – připravit se

set up - založit

take a seat – sednout si

take a look – podívat se