Co právě probíráme

Present perfect - question + ever, never

12.05.2013 20:47
Otázky předpřítomného času mají následující slovosled: pomocné sloveso have / has + podmět + příčestí minulé významového slovesa (3. sloupeček) Příklad: Have you drunk the whole bottle of water? (Vypila jsi celou láhev vody? - a máš ji vypitou?) Has she given you her book? (Dala ti svou knihu. -...

Present perfect negative

02.05.2013 21:09
Záporné věty předpřítomného času mají následující slovosled: podmět + pomocné sloveso have / has + NOT + příčestí minulé významového slovesa (3. sloupeček)           ...

Present perfect - předpřítomný čas - kde se používá, kladná věta

07.04.2013 21:19
Present perfect - zde,  En-games zde  Mind map  Grammar - zde,   Přehled + procvičení Fill - have, has   Make sentences - zde Test 1 - zde Video - zde Pohádka - zde Předpřítomný čas se obecně používá pro události v minulosti, které nějakým...