Indefinite pronouns - Some... X  Any...   Grammarsheet

Složené tvary

British council 

exercise 1 exercise 2 exercise 3 exercise 4 exercise 5 test

somebody x anybody x nobody Grammar + exercise

Slova SOME, ANY a NO se používají v několika složených tvarech. Jejich použití se řídím všemi výše uvedenými pravidly. Zde je jejich krátký přehled:

SOMETHING (něco), ANYTHING ( něco, nic, cokoliv), NOTHING (nic)
SOMEBODY (někdo), ANYBODY (někdo, nikdo, kdokoliv), NOBODY (nikdo)
SOMEONE (někdo), ANYONE (někdo, nikdo, kdokoliv), NO ONE (nikdo)
SOMEWHERE (někde), ANYWHERE (někde, nikde, kdekoliv), NOWHERE (nikde)

Existují další podobné tvary: SOMETIME (někdy), ANYTIME (kdykoliv), SOMEHOW (nějak).

Nejlépe vše pochopíte na příkladech:

I can hear something. - kladná oznamovací věta, proto SOME... Něco slyším.
Can you hear anything? - tázací věta, proto ANY... Slyšíš něco ?
I can't hear anything. - záporná věta, proto ANY... Nic neslyším.

I met somebody at the party. Potkal jsem někoho na párty.
Did you meet anybody at the party? Potkal jsi někoho na párty?
I didn't meet anybody at the party. Nikoho jsem na párty nepotkal.

No one helped me. - záporná věta, v podmětu zde musí být NO... Nikdo mi nepomohl.
Someone helped me. - kladná oznamovací věta, proto SOME... Někdo (kdosi) mi pomohl.

I couldn't find it anywhere. Nemohl jsem to nikde najít.
He has nowhere to go. Nemá kam jít.

 

I didn't bring anything to drink.
I don't know anybody at the party.
There isn't anywhere else to go.

I didn't bring nothing to drink.
I don't know nobody at the party.
There isn't nowhere else to go.

Shrnutí

Ukázali jsme si, že SOME (a složené tvary SOMETHING ...) se používají v kladných oznamovacích větách, ANY (a složené tvary ANYTHING ...) v otázkách a záporných větách.