To be GOING to

- používáme, když hovoříme o svých plánech do budoucnosti, o tom, co hodláme (chystáme se, máme v úmyslu) udělat

I am going to watch TV. Chystám se (budu se) dívat na televizi.

You are going to watch TV.

He is going to watch TV.

když chceme vytvořit zápor nebo otázku s vazbou going to, vždy pracujeme jen s tvarem slovesa být (am / is / are) a podmětem (kdo? co?)

zápor:

I am not going to watch TV.

You aren´t going to watch TV.

He isn´t going to watch TV.

otázka a krátká odpověď:

Am I going to watch TV? Yes, I am. No, I´m not.

Are you going to watch TV? Yes, you are. No, you aren´t.

Is he going to watch TV? Yes, he is. No, he isn´t.

GOGO

video :

We are going to take a trip - " target="_blank">here

Weather forecast - going to + weather (comp, superl)

exercises :

choose right sentence

lehké procvičení going to I

lehké procvičení going to II

lehké procvičení going to III

www.kico4u.de/english/uebungen/aktiv/goingtofuture.htm

s.mound.free.fr/skyblues67/v+ing/goingtovqa.htm

inglesnanet.com/grammar/goingto.htm

home.nordnet.fr/~rmaufroid/pupitre/pastpresentfuture/goingto.htm - What are you going to do?

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/going_to_future_mix.htm - 1.

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/going_to_future_mix2.htm - 2.

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/going_to_future.htm - question 1

perso.wanadoo.es/autoenglish/going.htm

www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/going_to_future2.htm - question 2