May / Might - vyjádření možnosti (possibility)

E-learning

exercise 1

exercise 2

project exercise

Chceme-li vyjádřit určitou možnost (šanci), že se něco uskuteční, použijeme sloves may/might

 doplněných významovým slovesem bez částice to, přičemž might nevyjadřuje v tomto případě minulý čas, ale pouze slabší možnost než may:

We may go to Spain next summer. (Možná pojedeme příští léto do Španělska.) Zvažujeme tuto možnost.
He might come today. (Mohl by přijít dnes.) Možná ano, možná ne.
Susan is absent today. She might be sick.
Zuzana dnes chybí.   Možná je nemocná.

V otázkách se may/might nepoužívá, ale nahrazuje se frázemi :

Do you think...? (Myslíte, že...?)

následovanou přítomným či budoucím časem nebo Is he (she, it) likely...? (Je pravděpodobné, že...?)

následovanou infinitivem:
Do you think they will go to Spain next summer? (Myslíte, že pojedou příští rok do Španělska?)
Is he likely to come today? (Je pravděpodobné, že dnes přijde?)

might

We use 'might' to suggest a small possibility of something. Often we read that 'might' suggests a smaller possibility that 'may', there is in fact little difference and 'might is more usual than 'may' in spoken English.

  • She might be at home by now but it's not sure at all.
  • It might rain this afternoon.
  • I might not have time to go to the shops for you.
  • I might not go.