Question Tags - Tázací dovětky

PPT online test   E - learning - Help for English

A polar bear isn't really white, is it? - planeta vědomostí

Practising :

Question Tags - present tense positive

Question Tags - present tense negative

Question Tags - past tenses

Question Tags - mixed tenses

Match the sentences and tags     Multiple choice 1 ,     Multiple choice 2

Add the Tags,      Test,   Choose the correct option1     Choose the correct option 2

grammar exercises,      

Tázací dovětek (question tag) můžeme označit jako otázku, kterou něco zjišťujeme nebo chceme něco potvrdit. Vytváří se pomocným slovesem a osobním zájmenem, které zastupuje podmět hlavní věty. Tázací dovětek vkládáme na konec věty a žádáme tak o potvrzení něčeho, v čem si nejsme jistí, nebo tak žádáme o souhlas. Tázací dovětek tak znamená „Je to pravda?“ – IS IT TRUE?, nebo „Souhlasíš?“ – DO YOU AGREE?

V češtině používáme výrazy . ...., že jo ? ..., že ne ?  ...., viď ?

Věta před tázacím dovětkem je kladná nebo záporná – nikdy to však není otázka. Z kladné nebo záporné věty uděláme přidáním tázacího dovětku otázku.

  • You are a new shop assistent, aren’t you? (Jseš nová prodavačka, že? – Jseš nová prodavačka, viď?)
  • He doesn’t like swimming, does he? (Nerad plave, že?)

Obvykle používáme pro kladnou větu záporný tázací dovětek a pro zápornou větu kladný tázací

dovětek.

  • She is at home, isn’t she?

    She isn’t at home, is she?

TO BE

Jestliže hlavní věta obsahuje sloveso TO BE, v tázacím dovětku se také toto sloveso objevuje.

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ He is at school, isn’t he?
He isn’t at school, is he?
PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ They are learning, aren’t they?
They aren’t learning, are they?
MINULÝ ČAS PROSTÝ He was at home, wasn’t he?
He wasn’t at home, was he?
MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ They were sleeping, weren’t they?
They weren’t sleeping, were they?
FUTURE – GOING TO She is going to come, isn’t she?
She isn’t going to come, is she?
TRPNÝ ROD PŘÍTOMNÝ It is written, isn’t it?
It isn’t written, is it?
TRPNÝ ROD MINULÝ He was hit by a stone, wasn’t he?
He wasn’t hit by a stone, was he?

PŘÍTOMNÝ A MINULÝ ČAS PROSTÝ

Většinou se v kladné větě v těchto časech neobjevuje pomocné sloveso DO, DOES, DID.

Nesmíme však zapomínat, jak se tyto časy tvoří.

V těchto případech tvoříme tázací dovětek s použitím stejného pomocného slovesa jako u otázek.

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ They work for CCS, don’t they?
Rob doesn’t learn English, does he?
MINULÝ ČAS PROSTÝ He learned hard, didn’t he?
We didn’t win the game, did we?

SLOVESO HAVE

HAVE GOT He has got a brother, hasn’t he?
She hasn’t got a new job, has she?
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS She has lived there since 1980, hasn’t she?
They haven’t done it, have they?
PŘEDMINULÝ ČAS You had done it before they returned, hadn’t you?
She hadn’t written it before he came, had she?

BUDOUCÍ ČAS – WILL FUTURE

WILL FUTURE They will arrive at 7, won’t they?
She won’t come, will she?

POZOR na to jak se tvoří zkrácený záporný tvar – viz článek WILL FUTURE.

ZPŮSOBOVÁ (MODÁLNÍ) SLOVESA

Jestliže se v hlavní větě objeví způsobové sloveso, stejné sloveso je i v tázacím dovětku.

CAN He can swim, can’t he?
She can’t sing, can she?
MUST They must go home, mustn’t they?
We mustn’t go home now, must we?
NEEDN’T She needn’t make lunch today, need she?
WOULD They would study hard, wouldn’t they?
She wouldn’t come, would she?
COULD He could help you, couldn’t he?
They couldn’t tell us, could they?
SHOULD They should go now, shouldn’t they?
He shouldn’t smoke, should he?