Time clauses                          PL

Grammar to print,

Po všech časových spojkách se místo budoucího času – will píše přítomný čas – platí pro větu vedlejší. Ve větě hlavní bude will!!!

When – až (když),       

If – až (když),    

After - až,     

Before – než  (dříve než),   

Till, until – až, dokud ne, 

As long as – pokud,   

As soon as – jakmile,     

While – zatímco, pokud

 I will help you when I come back. Pomohu ti až se vrátím.

When x If

When – se používá pro věci, které jsou jisté, že se stanou.

If – se používá pro věci, které jsou jen možné, že se stanou.

 

Examples:

When I get home, I will send you a message.

As soon as I arrive, I will let you know.

After I write my essay, I will help him.

Before I go to school, I will call you.

As soon as the film starts, I will turn off my mobile phone.

Before I leave my flat, I will close the window.

 

Practising:

Exercise 1.