Too X Enough 

E-learning + test  song         Too X Enough exercises

Fill in

TOO (příliš) se používá takto:

too + přídavné jméno:

I don´t want to go out. I´m too tired.

Nechci jít ven. Jsem příliš unavený.

 

too many + podstatné jméno v množném čísle:

I couldn´t find her at the concert because there were too many people there.

Výsledek obrázku pro too X not enough

Nemohl jsem ji najít na koncertě, protože tam bylo příliš mnoho lidí.

too much + nepočitatelné podstatné jméno

Our teacher gives us too much work.

Náš učitel nám dává příliš mnoho práce.

ENOUGH (dost)

ENOUGH se používá takto:

přídavné jméno + enough:

Is your room warm enough?

Je váš pokoj dost teplý?

 

enough + podstatné jméno v množném čísle

I´ve got enough potatoes, thanks.

Mám dost brambor, díky.

 

enough + nepočitatelné podstatné jméno

I can´t talk to you now. I haven´t got enough time.

Nemohu s tebou teď mluvit. Nemám dost času.

 

Spojení too + infinitiv s to vyjadřuje, že někdo nemá potřebnou vlastnost k nějakému účelu.

She is too young to drive. Je příliš mladá na to řídit.

 

Spojení not … enough + to + infinitiv lze také vyjádřit, že někdo nemá potřebnou vlastnost k nějakému účelu.

She isn´t old enough to drive. Není dost stará na to řídit.

TO ZNAMENÁ:

Too + přídavné jméno = not + opačné přídavné jméno + enough

This house is too small. x This house isn´t big enough.

Tento dům je příliš malý. x Tento dům není dost velký.

Examples:

The shoe is too big = it does not fit my foot properly; it is the wrong size
The shoe is big enough = it fits my foot properly; it is the correct size
Not enough means that there is a problem with the quantity or size of something. The quantity is insufficient.
The shoe is not big enough = The shoe is too small.

 Used with adjectives:

He is too young

I am too poor

She is old enough

You are rich enough

He isn't old enough

I'm not rich enough

Used with nouns:

We put enough before nouns.

We use too much/ too little before uncountable nouns.

We use too many/too few before countable nouns.

 

Uncountable nouns: Countable nouns:
I have enough water I have enough shirts
You don't have enough water You don't have enough shirts
You have too little water You have too few shirts
He has too much water He has too many shirts

Used with adverbs:

We put too before the adverb and we put enough after the adverb.

   
She drives too quickly He works too hard
You drive carefully enough to pass your driving test You work hard enough
She doesn't drive carefully enough I don't work hard enough

 

Výsledek obrázku pro too X not enough