Used to mind map

E- learning - zde, zde  Picture Used to X Be Used to  

procvičení :

complete , mix and match, choose a correct option, put the words in the correct order, listen and choose 

reading + questions,

 test

USED TO                                         video  British Council

česky: spával, běhával, mívával

anglicky: used to sleep, used to run, used to have

Použití used to v angličtině

 Vazbu USED TO totiž používáme pro děje, které se v minulosti opakovaly nebo odrážejí nějaký minulý stav (s jistou dávkou nostalgie)a v současnosti to tak již být nemusí. Po vazbě USED TO pak vždy následuje sloveso v infinitivu.

  • Frázi used to překládáme zpravidla -ával, -ávala,... tedy I used to sit here. - Zde jsem sedával.
  • Frázi used to předchází podmět - I used to...
  • Frázi used to následuje sloveso v infinitivu - I used to sit here.
  • Vše je v minulosti, proto i zápor bude I didn't use to sit here. - Nesedával jsem tady.

česky: Když jsem byl malý kluk, hrával jsem na piano.

anglicky: When I was a little boy, I used to play the piano.
 

česky: Martin bývával velmi sobecký.

anglicky: Martin used to be very selfish.
 

česky: Nic není, jak bývávalo.

anglicky: Nothing is like it used to be.

USED TO se nepoužívá


  • USED TO se nepoužívá po WHEN, WHILEAND

  • USED TO se nepoužívá pro vyjádření doby nebo průběhu nějaké akce

  • USED TO se nepoužívá pro děje, které probíhaly a stále ještě probíhají

Vazba "be used to"

Základ vazby USED TO jsme si popsali v první části tohoto článku. Nyní přejdeme k první modifikaci této vazby, a to k tvaru "be used to". Jak je vidno, klasická vazba "USED TO" je zde doplněna o sloveso "BE" ("být"), jež dává najevo, že samotnou vazbu bude možné přeložit.

"BE USED TO" = být zvyklý na

Vazbu "BE USED TO" překládáme jako "být zvyklý na". Díky slovesu "BE", které se nachází na začátku této fráze, můžeme tuto vazbu skloňovat a transformovat ji do požadovaných časů. Vazba "USED TO" je určena pro minulost, zatímco "BE USED TO" můžeme použít v naprosto libovolném čase.

Sloveso za "BE USED TO"

Skloňování slovesa "be" pro vyjádření správného času není těžká záležitost, mnohem zákeřnější je tvar samotného slovesa, se kterým se fráze pojí. Protože se na to často zapomíná, je třeba zdůraznit, že po vazbě "BE USED TOnásleduje sloveso ve formě gerundia, tedy "infinitiv + ING".

Příklady vazby "BE USED TO"

Pro lepší představu, jak by správně sestavená věta obsahující vazbu "BE USED TO" měla vypadat, si pojďme uvést pár příkladů.


česky: Jana je zvyklá vstávat v 8:00.

anglicky: Jane is used to getting up at 8 a.m.
 

česky: Jsi zvyklý pít mléko?

anglicky: Are you used to drinking milk?
 

česky: Nejsme zvyklí koukat na TV.

anglicky: We are not used to watching TV.