Reflexive pronouns  E-learning1   E-learning 2  woksheets

myself                        já sám, já sama, se, sebe, mne
yourself                      ty sám, ty sama, sebe, si, se, osobně,
himself                       on sám, sám, sám sebe, se
herself                        ona sebe, sama, se
itself                           ono samo, sebe, samo sebe, se, sám

oneself                       se, sám, sa, (neosobní)
 
ourselves                   
my sami, sebe, si, my, se, nás samých,
yourselves                  vy sami,
themselves                 oni sami, ony samy

Oneself sa používá jako zvratné zájmeno při neurčitku

to kill oneself > zabít se
to ask oneself > zeptat se sám sebe

 

The boy hurt himself. (Chlapec se zranil)

- potřebujeme zdůraznit podstatné jméno nebo zájmeno:

He himself was responsible for the injury. (Sám je za to zranění zodpovědný)

- s předložkou by, ve smyslu "sám":

    David lives by himself. (David bydlí sám).

- s nebo bez předložky by ve smyslu "bez pomoci":

    I want to do it (by) myself. (Chci to udělat sám - nechci abys mi pomáhal.)

- se slovesem be ve smyslu "přirozeně, jednej, tak jak obvykle jednáš":

    Don't worry about it, just be yourself. (Nedělej si s tím starosti, buď sám sebou.)

Musíme odlišovat zvratné zájmeno se slovesom od slovesa se zájmenem,

které zdůrazňuje vykonavatel děje

She killed herself out of despair > Zabila se ze zoufalství

She killed the kittens herself > Sama zabila koťátka.

Practising:

Myself / yourself

Fill in the right option - easy

Fill in the right reflexive pronoun

Possessives and Reflexive Pronouns - test

Reflexive pronouns - filling

Reflexive pronouns 2 - filling

Reflexive pronouns  - match