Co je to finanční gramotnost       PL

  1. Co to je?
  • Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbyt­ných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. 

     -    je součástí ekonomické gramotnosti  – ta navíc obsahuje :

                                                                                  – schopnost zajistit si příjem

                                                                 -  orientaci na trhu pracovních příležitostí                                 

                                                                  - schopnost rozhodovat o výdajích

 

     Finanční gramotnost jako součást ekonomické gramotnosti formuje znalosti, dovednosti a    

     hodnotové po­stoje, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti.

     Finanční gramotnost zahrnuje tři složky :

.

  • Peněžní gramotnost - správa hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet,    platební nástroje apod.).
  • Cenovou gramotnost - porozumění cenovým mechanismům a inflaci.
  • Rozpočtovou gramotnost - správa osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska.