Mechanika kapalin

Závěrečné shrnutí mechaniky kapalin

28.04.2013 13:28
www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/vlastnostikapalin/vykl.htm test - zde shrnutí - zde

Plování, potápění a vznášení se nestejnorodých těles v kapalině

28.04.2013 10:06
V případě těles nehomogenních (nestejnorodých) je situace zcela jiná než u homogenních těles. Uděláme-li z plastelíny např. kouli (homogenní těleso), bude se ve vodě potápět, ale těleso tvaru misky  vyrobené z plastelíny bude ve vodě plovat. Je to způsobeno tím, že vnitřní objem...

Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

28.04.2013 09:48
Výpisky - zde pokus: v nádobě s vodou přidržíme ocelové závaží, balonek s vodou, korkovou zátku – po uvolnění se každé těleso chová jinak: závaží klesne ke dnu balonek nemění polohu zátka stoupá vzhůru vysvětlení: v jednotlivých případech se mění poměr gravitační a...

Archimédův zákon

28.04.2013 09:39
E- learning - zde   pokus - zde  rande s fyzikou - zde  video - zde Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla Fvz. Její velikost se rovná velikosti gravitační síly Fg, působící na kapalinu stejného objemu jako je objem ponořené části tělesa. Platí: Fvz =...

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

08.04.2013 13:24
 test - zde    Java aplet - zde   E-learning - zde Proč se nám podaří ve vodě zvednout kamaráda, kterého jinak ani neuzvedneme? Protože ve vodě na něj působí zvláštní síla, která ho...

Hydrostatická tlaková síla, hydrostatický tlak

03.04.2013 20:46
test hydrostatická tlaková síla - zde   test hydrostatický tlak - zde Kapalina v nádobě působí na dno nádoby, stěny nádoby, ale také na libovolnou plochu uvnitř nádoby tzv. hydrostatickou tlakovou silou, jejíž směr je vždy kolmý na libovolnou plochu uvnitř nádoby.  Původ této...

Hydraulická zařízení

18.03.2013 13:44
  Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.                Hlavní...

Jak se přenáší tlak v kapalině

13.03.2013 20:12
E-learning     Video Pascalův zákon: Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.                   ...

Co už víme o kapalinách ?

13.03.2013 20:06
Kapaliny se skládají z částic, které se neustále neuspořádaně pohybují. Částice snadno mění polohu, mohou se po sobě snadno posunovat, na každou zvlášť působí gravitační síla. Z toho plynou vlastnosti kapalin: jsou tekuté mají tvar podle nádoby hladina je vždy vodorovná jsou téměř...