Mechanika plynů

Měření atmosférického tlaku

11.05.2013 23:08
zajímavý článek - zde  E - learning -zde a  zde  měřidla atmosférického tlaku - zde   Pokus: Zkumavku naplníme vodou a ponoříme dnem vzhůru do jiné nádoby, vysuneme tak vysoko, že hrdlo zkumavky je těsně pod hladinou. Voda ze zkumavky nevyteče, tlaková síla atmosférického tlaku...

Atmosféra Země, atmosférický tlak

28.04.2013 13:41
E-learning - zde,  Zajímavosti o atmosférckém tlaku - zde  článek - zde  pokus - zde Země je obklopena vzduchovým obalem – atmosférou složení vzduchu: dusík, kyslík, další plyny (oxid uhličitý, argon), vodní pára, částečky prachu, mikroorganismy atd. kyslík je pro nás nezbytný –...

Vlastnosti plynných látek - opakování z 6. ročníku

28.04.2013 13:36
Nemají vlastní tvar, podřizují ho tvaru nádoby Jsou tekuté (stejně jako kapaliny) – dají se přelévat .Kapaliny i plyny proto nazýváme tekutiny Jsou stlačitelné Jsou rozpínavé - nezachovávají si stálý objem (vyplní vždy celý objem nádoby) Jsou dělitelné Ze všech plynů má pro nás největší význam...