Opakování 6. ročníku

     1. Stavba látek ,  Látka a těleso , 

 

Brownův pohyb - animace a difuze - animace

2. Měřím, měříš, měříme - e-learning

3. Měříme teplotu - e-learning

4. Magnetické vlastnosti látek - e-learning

5. Elektrické vlastnosti látek - e-learning