Síla, Newtonovi zákony, Jednoduché stroje, Deformační účinky -Tlak, Tření

Význam třecí síly

06.03.2013 16:29
video - zde    více o tření - zde  rande s fyzikou - zde tření pro nás může být nevýhodné – pohybující se součástky strojů se zahřívají, odírají se, stroj se rychleji opotřebovává, spotřebovává více energie ← třecí sílu se snažíme zmenšovat: broušením a leštěním ploch, které...

Tření, třecí síla

06.02.2013 21:14
- něco o tření zde    aplet zde  svět bez tření zde proti pohybu těles působí brzdné síly: odporové – při pohybu v kapalinách a plynech (let ptáků a letadel, plutí lodí, …) třecí – při pohybu po podložce (posunování židle po zemi) tření – je vyvoláno třecí silou...

Tlak v praxi

06.02.2013 20:26
Tlak v praxi -   zde V životě je někdy potřeba tlak zmenšit, jindy zvětšit zmenšování tlaku Zmenšením velikosti tlakové síly – snaha o odlehčená terénních vozidel, aby byly co nejlehčí a co nejméně se bořily do terénu Zvětšením velikosti styčné plochy – používání...

Deformační účinky síly - tlak, tlaková síla

23.01.2013 22:07
E-learning - zde,     test - zde Účinky síly, které už známe: posuvné – např. síla uvede do posuvného pohybu saně otáčivé – např. roztočíme dětský kolotoč Účinky, které budeme zkoumat: deformační – působíme tlakovou silou např. zmáčkneme molitanovou houbu, ta se...

Kladky a jejich užití

12.01.2013 22:42
prezentace   zde   E-learning + test zde   kladkostroj - zde   video - zde Pevná kladka kotouč otáčivý kolem osy, po obvodu má žlábek, do kterého se vkládá lanko používá se ke zvedání břemen (na stavbách apod.) pracuje na principu rovnoramenné...

Druhy pák a jejich užití

09.01.2013 16:33
U páky můžeme rozlišit dva základní druhy: Páka jednozvratná - obě síly působí na téže straně od osy otáčení a mají různý směr. zvedání tělesa tyčí převážení materiálu na kolečkách louskáček na...

Otáčivé účinky síly na těleso - PÁKA

12.12.2012 18:27
Účinek síly na těleso otáčivé kolem osy.   E - learning 1 - zde   PREZENTACE 1 -...

Zákon akce a reakce

05.12.2012 20:22
E-learning - zde  Opakování všech pohybových zákonů - zde 3.pohybový zákon: zákon vzájemného působení dvou těles (zákon akce a reakce)    Působení sil je vždy vzájemné např. pokud se snažím odtlačit skříň, musím na ni působit silou,a  také ona na mě působí silou →...

Zákon setrvačnosti - 1. pohybový zákon

02.12.2012 17:16
  1. pohybový zákon: zákon setrvačnosti (str. 60 – 63) Těleso, které je v klidu, můžeme uvést do pohybu jen silou – těleso se pohybuje dále i tehdy, přestane-li tato síla působit Setrvačností těles se zabýval Galileo Galilei, později Isaac Newton – na základě pokusů Galileiho...

Posuvné účinky síly - 2. pohybový zákon

24.11.2012 21:41
Posuvné účinky síly. Pohybové zákony (str. 55 - 59)   E-learning - zde Co už víme o síle? je to fyzikální veličina – zn: F, jednotka : 1N popisuje vzájemné působení těles dá se měřit siloměrem v grav. poli Země působí na každé těleso gravitační síla - závisí na...
1 | 2 >>