Síla, Newtonovi zákony, Jednoduché stroje, Deformační účinky -Tlak, Tření

Rovnovážná poloha tělesa, stabilita tělesa

18.11.2012 17:58
E-learning - zde  (str. 52 - 54)   - víme, že pokud podepřeme těleso pod těžištěm, nebo v těžišti, těleso zůstane v klidu   - když těleso zavěsíme, ustálí se tak, že těžiště je vždy  pod bodem závěsu   v obou případech jsou síly působící na těleso  (...

Těžiště tělesa

07.11.2012 15:49
Těžiště tělesa (str. 48 – 51) - článek 1 zde článek 2 zde aplet s kostkami zde Každé těleso má těžiště. Je to bod, který má tyto vlastnosti: Těleso má jen jedno těžiště. Zavěsíme – li těleso, bude těžiště pod bodem závěsu   Když těleso zavěsíme nebo...

Skládání sil

07.11.2012 14:40
Skládání sil (str. 39 – 47)    Skládání sil.ppt (211 kB)  E-learning - zde, zde                                   Java aplet - zde, zde     Pokus - fyzweb Na těleso většinou...

Gravitační síla, hmotnost tělesa

27.10.2012 20:58
Gravitační síla a hmotnost tělesa (str. 37 – 38)   gravitační síla - test  zde,  E-learning - zde Rande s fyzikou - díl České televize Gravitační síla     Je projevem existence gravitačního pole, které se nachází kolem každého tělesa. Projevuje se však jen kolem...

Síla a její měření

14.10.2012 14:52
Co už víme o síle, znázornění síly (str. 31 - 36)  E-learning - zde prezentace ke stažení zde a  zde Síla = vzájemné působení těles (n apř. zatlačíme rukou na lavici)   Silou na sebe mohou působit i tělesa, která se nedotýkají,...
<< 1 | 2