Opakování geometrie 3.ročníku VIDEA zde

Čáry a body - testík  - procvič

Úsečka - testík - procvič

Délka úsečky - testík - procvič

Měříme na milimetry - testík - procvič


Trojúhelník - jeho vrcholy a strany - procvič

Čtverec - vrcholy a strany - procvič

Obdélník - vrcholy a strany - procvič


Obvod čtverce, obdélníku a trojúhelníku - procvič