G - práce s úsečkami

Zopakování pojmu úsečka, polopřímka, přímka PREZENTACE zde

Přenášení velikosti úsečky v PDF zde

Grafické sčítání úseček PREZENTACE zde

Grafický násobek  úsečky PREZENTACE zde