Opakování z předchozích ročníků

klikni na příslušný obrázek a můžeš začít procvičovat :-)                       PL 4.roč. k vytištění s výsledky zde

                                                                                                               PL 5.roč. k vytištění s výsledky zde

0/ všechny kategorie příkladů od 1. do 5. ročníku      

 

 

 

 

 

 


cvičení ze 4. ročníku

1/ Sčítání a odčítání

2/ Násobení a dělení mimo obor násobilky

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Zaokrouhlování

 

 

 

 

 

4/ Písemné sčítání a odčítání

5/ Písemné násobení a dělení

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Pamětné počítání do milionu

    

 

7/ Logické úlohy k zamyšlení

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

8/ Převody jednotek délky