Povrch a objem kvádru, krychle

Text k vytištění zde

 

Rozložíme – li kvádr na jednotlivé

shodné obdélníky

(v některých případech na obdélníky

 a čtverce), získáme SÍŤ KVÁDRU.

 

 

 

Součet délek všech hran hranatého tělesa nazýváme kostra tělesa.