Indické násobení

Jak  se násobí  indicky?

Vynásobme například čísla 154 a 59.       Prcvičení najdeš zde.                                         PL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Nejprve si nakreslíme tabulku tak, aby se nám do ní vešla čísla, která budeme násobit. Takže 3 sloupce pro číslo 154 a 2 řádky pro číslo 59. Každý čtverec rozdělíme diagonálně (viz obrázek).
  2. Vyplníme tabulku – vynásobíme dvě cifry a výsledek napíšeme do příslušného okénka.
  3. Pozor, čísla menší než 10 píšeme s nulou na začátku 7 = 07.
  4. Čísla v tabulce postupně sčítáme po diagonálách. Začínáme samozřejmě vpravo.
  5. Výsledek sčítání větší než  9, desítku přeneseme o políčko doleva – tak jako jsme zvyklí při klasickém násobení.
  6. Výsledek čteme na dolním řádku zleva doprava.

 Jaké má výhody indické násobení oproti násobení pod sebe?

Oba dva algoritmy jsou samozřejmě správné.

Dokonce existuje mnoho dalších zajímavých algoritmů na násobení :-)

Klasické násobení                                             Indické násobení

1. Střídá se násobení a sčítání                                                   1. Nejprve se vše vynásobí a potom sečte

2. Musí se dodržovat přesné pořadí                                         2. Při násobení je možno tabulku vyplňovat

                                                                                                           v libovolném pořadí.

3. Čísla se musí psát správně pod sebe,                                  3. Tabulka je přehledná a drží místo

   nesmí se zapomenout na odskok zprava.                            zapisovanáým cifrám.