Krokování                              

Pomůcky                                                             Proč krokování a schody? 

Základem aritmetiky je rytmus, důležitý je synchron pohybu a slova, říkanka, tleskání a dupání, zadání povelů.
• Rozvoj orientace v prostoru (vpřed a vzad).
• Budování představ o čísle jako operátoru změny, operátorové úlohy, o čísle jako adrese.
• Propedeutika číselné osy.
• Tvorba jednoduchého jazyka.
• Řešení lineárních rovnic v jazyku šipek.
• Budování představ o absolutní hodnotě).
• Budování představ o záporném čísle (krokování dozadu, -1 jako označení patra) a operacích s nimi, zejména mínus
před závorkou (čelem vzad).
• Zapojením házení hrací kostkou dáváme zkušenosti s jevem náhoda a pravděpodobnost.