Součtové trojúhelníky 

Příklady z prvního stupně zde

Pokud se neotvírají úlohy pro šestý ročník, pak klikni zde

Pyramidy - 3 patra zde

Pyramidy - 4 patra zde

Hrozny - 3 patra zde

Hrozny - 4 patra zde

Hrozny s neposedy - 3 patra zde

Hrozny s podmínkou - zde

Součtové trojúhelníky - platí základní pravidlo:

každé číslo je součtem dvou čísel, ležících nad ním.

Ačkoli nám někdy pomůže přemýšlení, vůbec nevadí,

 když děti řeší těžší úlohy metodou pokus-omyl.

Alespoň si procvičí sčítání a odčítání.


zkouseniDes2

https://suryblog.cz/wp-content/uploads/2016/01/zkouseniDes1.jpg