PREZENTACE PRO SEDMÝ ROČNÍK DLE TÉMAT - zde

TESTY PRO SEDMÁKY DLE TÉMAT - zde

Procenta - zde

Čtyřúhelníky - zde

Poměr - zde

Celá čísla - zde

Shodná zobrazení - zde

Věty o shodnosti trojúhelníků - zde

Zlomky - zde