Poměr

Měřítko plánu a mapy

07.04.2015 17:53
Teorie v PDF k vytištění zde Prezentace zde Příklady s řešením zde bez řešení zde PL zde Údaj 1 : 100 000 znamená, že: 1 cm na mapě odpovídá 100 000 cm ( = 1000 m, = 1 km ) ve skutečnosti Na mapě jsou vzdálenosti a-krát menší než ve skutečnosti. Ve skutečnosti jsou vzdálenosti a-krát...

Pravoúhlá soustava souřadnic

23.04.2013 14:53
Procvičuj zadávání bpdů do soustavy souřadnic - zde      S. S. k výuce - zde Umísti berušku na správné místo - zde  Doplň souřadnice zapsaných útvarů - zde Označ správný bod soustavy souřadnic - zde Napiš souřadnice polohy  mouchy - zde Tref se šípem do správného...

Nepřímá úměrnost + trojčlenka

22.04.2013 22:35
Prezentace - zde  Výukový text k vytištění zde Kolikrát se zvětší (zmenší) jedna veličina, tolikrát se zmenší (zvětší) druhá veličina. Například: a) délka obdélníku a jeho šířka, má-li jeho obsah zůstat nezměněný b) počet traktorů a doba potřebná k provedení orby určitého pozemku Nepřímá...

Přímá úměrnost + trojčlenka

22.04.2013 21:56
Příklady s výsledky - zde     prezentace - zde   E-learning - zde  text k vytištění zde a zde   V dřevařské dílně se vyrobí za každou hodinu 3 bedny na hračky. Kolik beden na hračky se vyrobí za 2 , 3 , 4 , . . . , 10 hodin ? Tabulka pro vztah mezi dobou...

Úměra, neznámý člen úměry

04.04.2013 15:10
Úměra = Rovnost poměrů  Teorie k vytištění zde  příklady spojovačka zde   Co je to úměra? Úměra je zápis a : b = c : d, který vyjadřuje, že poměry a : b a c : d mají stejnou hodnotu. Čísla a, b, c a d se nazývají členy úměry. Navíc se číslům a a d říká členy vnější a číslům b a...

Postupný poměr

03.04.2013 22:30
Teorie v PDF k vytištění zde Příklady zde Postupným poměrem porovnáváme 3 a více údajů (výhry, hmotnosti, délky, objemy) postupný poměr = a : b : c a,b,c   jsou kladná čísla př. 8 : 5 : 7 ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ POSTUPNÉHO POMĚRU - postupný poměr rozšíříme,k dyž každý jeho člen...

Převrácený poměr, Změna v daném poměru

21.03.2013 15:25
E-learning - zde     Teorie k vytištění zde        Spojovačka Převrácený poměr Strany obdélníku a a b jsou v poměru 5 : 4. Pokud je strana a dlouhá 4 cm, může být strana b dlouhá 5 cm? Straně a přísluší 5 dílků a straně b jen čtyři, je tedy...

Dělení v daném poměru

18.03.2013 13:34
Teorie k vytištění zde  Prezentace ke stažení zde   řešené příklady zde Při dělení celku v daném poměru musíme členy poměru sečíst a součtem dělit velikost celku; tím zjistíme velikost jednoho dílu. Tento díl pak už jen vynásobíme členy poměru a získáme požadované údaje. Př.: Máme...

Rozšiřování a krácení poměru

14.03.2013 18:08
Teorie k vytištění zde Výukový materiál zde  a  zde  Prezentace ke stažení zde  Spojovačka - zde Rozšiřování = násobení Př.:                        0, 23 : 1,...

Poměr - co to je ?

11.03.2013 21:35
Teorie - PDF k vytištění zde  Math is fun - RATIO Příklady z praxe z kuchařské knihy: na octovou zálivku smíchej vodu s octem v poměru 10:3 z výsledkové listiny hokeje: Dolní Lhota – Horní Lhota 3:4 z dokumentace k digitální kameře: optické zvětšení 28:1 ze...