Shodná zobrazení

Otočení

06.01.2013 13:16
Dynamický pracovní list - zde     E - learning - zde otočení (rotace) kolem středu S o úhel velikosti φ (0°<φ<=360°) v daném kladném nebo záporném smyslu je přímá shodnost, která přiřazuje bodu S týž bod S'=S a každému bodu X roviny různému od S přiřazuje obraz X' tak,...

Posunutí

06.01.2013 13:09
Dynamický pracovní list - zde    E-LEARNING - zde   posunutí (translace) v rovině je přímá shodnost, která každému bodu X roviny přiřazuje obraz X' vektoru s se říká vektor posunutí, jeho délka udává délku posunutí a jeho směr určuje směr...

Středová souměrnost

06.01.2013 12:57
E-LEARNING - zde, Procvičení - zde, konstrukce - zde, dynamické listy - zde O některých písmenech abecedy říkáme, že jsou souměrné podle středu. Na houpačce i fontáně vidíme, že středová souměrnost často využíváme i v praxi. Příklad : Narýsujte trojúhelník ABC a bod S, který není...