Trojúhelníky - obvod a obsah

E-learning  zde  a zde  dynamický trojúhelník - výuka
 
cvičení - obvod pravoúhlého trojúhelníku  prověrka s řešením zde
 
slovní úlohy zde

Obvod trojúhelníku   o = a + b + c

Obsah trojúhelníku

Obsah rovnoběžníku         

 
Jak tedy spočítáš obsah trojúhelníku ?     
 

vavbvc jsou výšky na příslušné strany