Věty o shodnosti trojúhelníků

Věta USU - úhel, strana, úhel

dynamický pracovní list zde    GEOGEBRA - zde E-learning - zde Věta usu : Pokud se dva trojúhelníky shodují v jedné straně a v obou úhlech k této straně přilehlých, pak jsou shodné.

Věta SUS - strana, úhel, strana

Geogebra - zde prezentace ke stažení zde dynamicky pracovní list zde Věta sus : Pokud se dva trojúhelníky shodují ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeným, pak jsou shodné.    

Věta SSS - strana, strana, strana

E-learning - zde,  PPT ke stažení  - zde  Dynamický pracovní list zde Věta sss: Dva trojúhelníky, které se shodují ve všech třech stranách, jsou shodné.   Konstrukce trojúhelníku podle věty sss Zadání Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže jeho...