Funkce

Grafické řešení soustavy rovnic

27.02.2013 19:14
PPT k vytištění zde   Teorie k vytištění zde    Typy řešení soustavy rovnic - zde Grafické řešení soustav  v exelu zde  Řešené úlohy zde    

Lineární funkce - graf, vlastnosti

24.02.2013 17:00
Teorie k vytištění zde.        matematika s radostí - testy Lineární funkce - vše o ní i s grafy ke stažení v EXELU zde  

Funkce - co to je (úvod)

24.02.2013 16:43
Pravoúhlá soustava souřadnic - procvičení v EXELU - zde Teorie k vytištění  Co je to funkce zde   Vlastnosti funkce zde  PPT ke stažení zde Co to je funkce? •vyjadřuje závislost dvou veličin •veličiny z oblasti fyziky, biologie, statistiky, různé obory techniky, … •závislost lze...

Lineární funkce - přímá úměrnost, konstantní funkce

24.02.2013 16:41
LINEÁRNÍ FCE 1/ Nejjednodušší lineární funkce je PŘÍMÁ ÚMĚRNOST  ke stažení zde Hodnota lineární funkce v celém jejím definičním oboru rovnoměrně stoupá či klesá. Jestli hodnota klesá nebo roste je dáno konstantou k. Jestliže je k kladné, pak je funkce rostoucí. Jestliže je záporné,...