Desetinná čísla

Pracovní listy

16.03.2019 20:35
 Teorie k vytištění, PL1,  PL 2, PL,

Dělení desetinného čísla desetinným číslem

25.03.2014 18:20
Učebnice k vytištění Prezentace ke stažení Pravidla Při dělení desetinného čísla desetinným číslem vynásobíme obě čísla stejným číselm tak, aby dělitel byl přirozené číslo. (Násobíme násobkem čísla 10) Vzniklá čísla vydělíme mezi sebou. 356,84 : 0,4         / · 10    ...

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

13.03.2014 08:33
Teorie k vytištění Učebnice ke stažení Příklady ke stažení Prezentace v PDF Při písemném dělení postupujeme stejně jako u dělení přirozených čísel, jen přecházíme-li, při sepisování dalšího čísla přes desetinnou čárku, zapíšeme ji i do výsledku. příklad     356,84 : 4 = 89,21  ...

Násobení desetinných čísel

09.03.2014 12:36
Výukový ex k vytištění 1  a 2 Vizualizace  Postup Desetinná čísla násobíme stejně jako čísla přirozená. Ve výsledku oddělíme  tolik desetinných míst, kolik jich mají oba činitelé...

Převody jednotek hmotnosti

26.02.2014 18:24
text k vytištění Procvičení: umime matiku test 1 test 2 test 3 test 4      

Převody jednotek obsahu

26.02.2014 15:51
Prezentace ke stažení     E-learning text k vytištění  text k vytištění 2 Procvičování: procvičení umíme matiku test 1 test 2 test 3 test 4 test 5 test 6 test 7    

Převody jednotek délky

19.02.2014 19:23
Procvičení : Testy k procvičování Jednotky délky Umíme matiku test 3 test 4 test 5 test 6  

Násobení a dělení desetinných čísel 10,100, 1 000 ...

19.02.2014 18:29
PPT ke stažení Násobení Dělení Procvičení: online cvičení násobení - test dělení - test interaktivní cvičení procvičování ZŠ Jehnědí      

Sčítání a odčítání desetinných čísel

04.02.2014 21:42
Prezentace   Teorie k vytištění Sčítáme-li desetinná čísla, sčítáme jejich celé části a jejich desetinné části. Při písemném sčítání a odečítání tak rovnáme čísla pod sebe podle desetinné čárky! 1,523 + 2,354 = 3,877 4,991 + 1,009 = 6 5,321 - 3,451 = 1,87 6,212 - 5,213 =...

Zaokrouhlování desetinných čísel

03.02.2014 20:31
E-learning,   Prezentace v PDF   Procvičování : umime matiku Online cvičení Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5
1 | 2 >>

Desetinná čísla

Toto téma jsme celé probrali, přesto vám zde dám několik odkazů na procvičování :-D

Výklad:

www.4zscheb.cz/elearning/matematika/desetinnacisla1/vykl.htm - teorie desetinných čísel

www.4zscheb.cz/elearning/matematika/desetinnacisla2/vykl.htm - teorie desetinných čísel - pokračování

Zápis:

testy.zsnyrany.cz/testy1/des_cisla_zapis.htm - test zapisování desetinných čísel

www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m6_26 - test

Na ose:

www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m6_27 - test

Zaokrouhlování:

www.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m6_08

Sčítání desetinných čísel:

www.aplusmath.com/Worksheets/OnlineDecimalAddition.html - zvol si typ příkladu a počítej

www2.arnes.si/~osngso3s/ma_ods_sest_dec.htm - test

 

Odčítání desetinných čísel:

www2.arnes.si/~osngso3s/ma_odses_dec1.htm - test 

Násobení desetinných čísel:

www2.arnes.si/~osngso3s/ma_mnoz_dec.htm - test I

www2.arnes.si/~osngso3s/ma_mnoz_dec.htm - test II

 

 

Dělení desetinných čísel:

www2.arnes.si/~osngso3s/ma_deljen_dec.htm - test

 Vše

www.cimt.plymouth.ac.uk/projects/mepres/book8/bk8i4/bk8_4i2.htm - interaktivní výuka (Aj)

www2.arnes.si/~osngso3s/ma_izraz_dec1.htm - příklady se závorkami - test

www2.arnes.si/~osngso3s/ma_zraz_dec.htm - přednost operací - test

Hry

pertoldova.webzdarma.cz/vyuka/matematika/zaci/mat06.htm - spousta her s desetinnými čísly